Kinas ambassad i Sverige höll ett firande mottagning för 74-årsdagen av grundandet av Folkrepubliken Kina
2023/09/24

Den 24 september höll ambassadör Cui Aimin och madam Li Lihong högtidligt en nationaldagsmottagning i Konserthuset Stockholm för att fira 74-årsdagen av grundandet av Folkrepubliken Kina. 

Mer än 700 personer inklusive gäster från den Sveriges regering, industri och handel, utbildning, vetenskap, kultur och andra kretsar, samt diplomatiska sändebud från olika länder i Sverige, representanter av kineserna som befinner sig i Sverige, kinesiska gäststudenter resp. representanter från kinesiska föreningar deltog i evenemanget.

I Stockholm på hösten blåser den gyllene brisen svalt och landskapet är behagligt. Ambassadör Cui Aimin och madam Li Lihong välkomnade varmt gäster från alla samhällsskikt. Konsertsalen är dekorerad med lyktor och färgglada lampor och är fylld av en högtidlig, vänlig, varm och festlig stämning.

Ambassadör Cui Aimin framföra ett tal vid mottagningen. Han sa att sedan grundandet av Folkrepubliken Kina för 74 år sedan har det kinesiska folket, under ledningen av Kinas kommunistiska parti, förenats som en enhet och fortsatte att kämpa, och har uppnått världsberömda utvecklingsprestationer. Sedan socialismen med kinesiska särdrag gick in i en ny era, har partiets centralkommitté med kamrat Xi Jinping som sin kärna lett det kinesiska folket att övervinna svårigheter och modigt gå framåt, man har historiskt löst den absolut fattigdomen och byggt ett måttligt välmående samhälle i alla avseenden som planerat, och man startar en ny resa av omfattande uppbyggnad av ett modernt socialistiskt land. Mot bakgrund av enorma utmaningar som står inför världens ekonomiska återhämtning och hållbara utveckling, håller Kinas ekonomi generellt på att återhämta sig och förbättras. Den är motståndskraftig, med stor potential och är full av vitalitet. Den kommer att fortsätta att vara ett viktigt stöd för världens ekonomiska utveckling och leverera fler möjligheter för utveckling i alla andra länder. Som det största utvecklingslandet i världen följer Kina vägen för fredlig utveckling baserad på sina egna nationella förhållanden och praxis. Medan Kina uppnår sin egen utveckling kommer Kina att tömma i mer positiv energi i världsfreden och ger fler nya möjligheter till global utveckling. Inför stora förändringar som inte har setts på seklen har Kina aktivt främjat det gemensamma bygget av "Bältet och vägen", föreslagit globala utvecklingsinitiativ, globala säkerhetsinitiativ och globala civilisationsinitiativ, gjort oförtröttliga ansträngningar för att bygga ett samhälle med en gemensam framtid för mänskligheten i den "globala byn".

Ambassadör Cui påpekade att Sverige var det första västlandet som etablerade diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina och det första landet som undertecknade ett bilateralt investeringsskyddsavtal med Kina efter det att Kina hade genomfört reform och öppen politik. Under en längre period har det vänskapliga utbytet och det pragmatiska samarbetet mellan de två länderna medfört påtagliga fördelar för de två länderna och dessa folk. Under det senaste året har relationerna mellan Kina och Sverige upprätthållit en stabil utveckling, med fruktbart samarbete inom olika områden och förnyad vitalitet i folk-till-folk och kulturellt utbyte. De två länderna fortsätter att behålla sin status som varandras största handelspartner i Asien och Norden. Företag från båda sidor är entusiastiska över investeringssamarbete, och tvåvägsinvesteringar upprätthåller en god situation av stadig tillväxt. Det kinesisk-svenska vetenskapliga och tekniska samarbetet fortsätter att utvecklas och samarbetet inom miljöskydd, hälsa, biomedicin, informationsteknologi och andra områden har uppnått anmärkningsvärda resultat. Antalet kinesiska studenter som studerar i Sverige har ökat till drygt 8 500, och har i princip återgått till nivåerna före pandemin. Traditionella kinesiska kulturaktiviteter som hålls i Sverige är djupt älskade av lokalbefolkningen. Kina är villigt att arbeta med Sverige för att främja gemensam utveckling och välstånd mellan de två länderna på grundval av ömsesidig respekt, jämlikhet och ömsesidig nytta, för att bättre gynna de två folken.

Gästerna gratulerade Kina till dess 74:e nationaldag, berömde Kinas ekonomiska och sociala utvecklingsprestationer, talade mycket om Kinas utomordentliga bidrag till att främja världsfred och utveckling. De förväntas optimistiskt Kinas ekonomiska utvecklingsutsikter, såg fram emot mer utbyte och samarbete med Kina, och önskade relationen mellan Kina och Sverige att fortsätta att gå framåt stadigt.

I receptionen njöt gästerna av folksångs- och dansföreställningen "Ode to the Grassland" som presenterades av Inner Mongolia Art Theatre. Skådespelarna klär på sig mongoliska kostymer, omfamnade mongoliska musikinstrument och höll Hada i sina händer, med glada leenden på läpparna, som en hyllning till sin moderlands 74-årsdag. De melodiösa sångerna sjöng om de vidsträckta gräsmarkerna och de galopperande hästarna, de graciösa danserna återspeglade herdarnas lyckliga liv och den spännande akrobatiken framförde människors sublima lovprisning av livet, publiken applåderade och jublade oavbrutet och var berusade. Utmärkta program som folksång ”Svart Häst”, duett "Mötet i Obo", Trio “Vildgås”, Gruppdans "Te-tillverkning ", Akrobatik "Double Skills", Tobshors spel och sång "Hero Jianggar" och Humeis "Auspicious Ode" presenterades i olika former av konstnärliga uttryck. Det visar till fullo de mongoliska folkgrupps särdragen och uttrycker det kinesiska folkets strävan efter ett bättre liv och sina djupa välsignelser för det stora moderlandet.

I slutet av föreställningen tog ambassadör Cui Aimin och madam Li Lihong ett gruppfoto tillsammans med representanter av gästerna och alla skådespelare.