Kinas ambassadör i Sverige Cui Aimin har publiserat en signerad artikel i en svensk media
2023/09/07

Den 6 september 2023, Kinas ambassadör i Sverige Cui Aimin har publiserat en signerad artikel - Det verkliga Xinjiang, ett vackert hemland - i NewVoice, nedanstående är artikeln:

Historiskt sett var Xinjiang en lysande pärla på den antika sidenvägen, där utbyten och ömsesidigt lärande mellan öst och väst ägde rum, vilket har resulterat i gemensamt välstånd och utveckling. Nu är Xinjiang brohuvudet för Kinas öppning västerut. Områdena norr och söder om Tianshanbergen är stabila och fridfulla, och människor från alla etniska grupper lever och arbetar i fred och belåtenhet. Denna varma plats lyser ständigt av ny vitalitet och det finns massvis med positiva historier överallt. Varje vän som har varit i Xinjiang kommer uppriktigt att berömma Xinjiang som ett bra ställe.

Men under en period har en del människor hittat på och spridit stora mängder falsk information om Xinjiang i ett försök att lura det internationella samfundet och förhindra Xinjiangs utveckling. Eftersom väldigt få svenskar har varit i Xinjiang kan de lätt vilseledas då de inte känner till hela sanningen. Därför känner jag en djup övertygelse om att det är nödvändigt att med hjälp av några berättelser återge en riktigare bild av Xinjiang för mina svenska vänner.

Varuutbudet är stort och människor är tillfreds, befolkningen ökar

I Kina anser vi att ett lyckligt liv för de 1,4 miljarder människorna är den främsta mänskliga rättigheten, utveckling är nyckeln till att förverkliga människors lycka och befolkningen är förutsättningen för social utveckling. Sedan Nya Kina grundades har Xinjiangs ekonomiska och sociala utveckling gått fortsatt framåt och levnadsstandarden för människor av alla etniska grupper har fortsatt att förbättras. I slutet av 2020 hade alla enligt nuvarande beräkningsnormer 3,065 miljoner fattiga på landsbygden lyfts ur fattigdom i Xinjiang, och detta tusenåriga problem med absolut fattigdom har därmed utrotats. Under de senaste 60 åren har den totala befolkningen i Kinas Xinjiang-region ökat fyrfaldigt, och uppgår numera till mer än 25,85 miljoner människor, och medellivslängden har ökat från 30 till 75.65 år. Den totala uiguriska befolkningen har vuxit från 3.6076 miljoner år 1953 till 11.6243 miljoner år 2020, vilket motsvarar 44,96% av Xinjiangs totala befolkning och 77,85% av samtliga minoritetsfolk i Xinjiang. Xinjiangs befolkningsutveckling är symbolen för Kinas befolkningsutveckling, och den är också en sann skildring av Xinjiangs utveckling och framsteg. Inför sanningen kommer en så stor lögn som "folkmord" så småningom att bli självförstörande.

Arbeta hårt, öka inkomsten och bli rik

I Xinjiang är främjandet av sysselsättning det största försörjningsprojektet. Xinjiang följer policyn att ”arbetare väljer sina egna jobb, marknaden reglerar sysselsättningen och regeringen främjar sysselsättning och uppmuntrar entreprenörskap”, och implementerar en sysselsättningsprioriterad strategi och en mer aktiv sysselsättningspolitik. Arbetet och anställningen av människor från alla etniska grupper i Xinjiang är skyddade enligt lag, man kan välja sitt yrke helt fritt och arbetsrättigheter garanteras i enlighet med lagen. Från och med 2020 har det totala antalet sysselsatta i Xinjiang nått 13,56 miljoner, vilket i princip innebär full sysselsättning för alla arbetsföra människor i stads- och landsbygdsområden. Under de senaste tio åren har den årliga disponibla inkomsten per capita för stadsbor i Xinjiang ökat från 17 921 yuan till 37 642 yuan, och den årliga disponibla inkomsten per capita för landsbygdsbefolkningen har ökat från 6 394 yuan till 15 575 yuan. Människor från alla etniska grupper i Xinjiang har ökat sina inkomster och fått det bättre genom sitt hårda arbete och lever bra liv. Det finns en duktig bomullsplanterare som heter Jalimamat Abudurheman i byn Bole, utanför staden Bozhou i Xinjiang. Hans 150 hektar stora bomullsplantage har blivit helt mekaniserat och automatiserat. Ökningen av den genomsnittliga avkastningen av bomull per area har gett större inkomster till byn och även gett byborna jobb och stabila löner. Det finns tiotusentals liknande berättelser. Människor från alla etniska grupper i Xinjiang arbetar i jakten på ett bättre liv. Talet om “tvångsarbetet” i Xinjiang är absurt och okunnigt. Det är omöjligt att det hårda arbete som Xinjiangs etniska grupper gemensamt lagt ned för att bygga en bättre framtid skulle kunna genomföras med tvång snarare än en frihetsinställning, vilket bekräftar att påståendet är fullkomligt ogrundat.

Befriad från träldom, återfödd

Kärnan i Xinjiang-relaterade frågor är att motverka våld, terrorism, extremism och separatism, inte så kallade etniska, religiösa eller mänskliga rättigheter. Det fanns en tid då våldsamma och terroristiska styrkor planerade och genomförde tusentals terroristincidenter i Xinjiang, vilket orsakade tusentals oskyldiga offer och att hundratals poliser miste livet i tjänsten. För att upprätthålla säkerheten för människor av alla etniska grupper i Xinjiang, bekämpar Xinjiang inte bara terrorism på ett resolut sätt, utan etablerar också utbildnings- och träningscenter för yrkeskunskaper i enlighet med lagen. Genom utbildning kan människor som har påverkats av extremistiska tankar räddas och terrorismens jordmån kan utrotas från källan. För närvarande har alla praktikanter slutfört sina studier och uppnått en stabil anställning och lever ett lyckligt liv. En praktikant vid namn Mulati Erken sa att han en gång var infekterad av religiös extremism som "jihad", men att han sedan, under övertalning från sin familj, gick till yrkesutbildningscentret för att lära sig det nationella gemensamma språket, juridiska kunskaper och avradikalisering. Numera har han inte bara blivit av med den religiösa extremismens bojor, utan också fått ny yrkeskunskap. Nu lever han och hans familj ett gott liv i Kashgar. Praxis har visat att inrättandet av ett utbildnings- och träningscenter för yrkeskunskaper är en viktig del i kampen mot terrorism och avradikalisering i Xinjiang, Kina, som inte borde kunna misskuppfattas eller förtalas.

Religiös harmoni, kulturell samexistens

I Xinjiang åtnjuter medborgarna fullständig frihet oavsett om de är religiösa eller vilken religion eller samfund de anser sig tillhöra. Religiösa människor respekteras och moskéernas miljö blir bättre och bättre, vilket visar att det råder religiös harmoni. Imam Muhati Remu Xirifu från Urumqi Yangxing-moskén sa att templet har uppvärmning på vintern och luftkonditionering på sommaren och att olika religiösa böcker på kinesiska, uiguriska, kazakiska och kirgisiska finns tillgängliga för religiösa troende att läsa när som helst. Utländska muslimer som bor i Xinjiang går också ofta dit för att be. I Xinjiang skyddas alla etniska gruppers kulturarv och de etniska gruppernas utmärkta traditionella kultur fortsätter att nedärvas. Xinjiang Uyghur Muqam Art, Manas och Uyghur Maixirepu har inkluderats i UNESCO:s lista över immateriella kulturarv. Traditionella etniska kulturaktiviteter såsom det kirgisiska folkets “Kumzi Playing and Singing Concert” äger ofta rum. Människor från alla etniska grupper i Xinjiang omfamnar varandra som granatäpplekärnor, de förenar sig i uppbyggandet av sin vackra hemort, och villfarelser som “religiös förföljelse” och “kulturellt folkmord” är bara till för att demonisera Xinjiangs image och stävja Xinjiangs utveckling, vilket inte kommer att lyckas.

Öppna dörren, omfamna världen

Köpmännens uråldriga kamelklockor har sedan länge förvandlats till en visselpipa på China Railway Express, på väg västerut från hamnarna i Khorgos och Alashankou; öknens forntida vägar har också förvandlats till ett nätverk som underlättar flödet av människor, varor och information och stimulerar den regionala ekonomins utvecklingsvitalitet. De tätt packade spåren i Urumqi International Land Port Area och företagen som successivt har bosatt sig i Kashgar och Horgos ekonomiska utvecklingszoner berättar alla historien om Xinjiang som utvecklar sig  och omfamnar världen. För närvarande har Xinjiang genomfört ekonomiska och handelsmässiga samarbeten med 190 länder och regioner, och den genomsnittliga årliga tillväxttakten för import- och exporthandeln ligger på 3,2%. Det finns mer än 600 utlandsinvesterade företag och en grupp lokala företag öppnar också sina dörrar gentemot omvärlden i en alltjämt ökande takt. I september förra året hölls med stor framgång den 7:e China-Eurasia Expo med temat “samrådgivning, gemensam konstruktion, delning och samarbete för framtiden” i Xinjiang. Totalt 448 samarbetsprojekt undertecknades till ett värde av 1,1713 biljoner yuan. Viktigast av allt är att den antika sidenvägen alltmer fylls av ny vitalitet.

“Att se en gång är bättre än att höra hundra gånger. Rättvisan finns i människornas hjärtan.”

Under de senaste åren har mer än 2 000 experter, forskare, journalister, diplomater och religiösa personer från mer än 100 länder, regioner och internationella organisationer besökt Xinjiang och med sina egna ögon  bevittnat Xinjiangs stabila utveckling och folkets lyckliga liv. Dörren till Xinjiang är öppen. Mer än 25 miljoner människor från Tianshanbergen välkomnar hjärtligt vänner från hela världen, inklusive Sverige, att ta en promenad och ta en titt i Xinjiang, för att uppleva Xinjiangs etniska solidaritet och framsteg, religionsfrihet, ekonomiska välstånd och utveckling, sociala harmoni och stabilitet samt se att människorna lever och arbetar i fred och förnöjsamhet.