HOME > Embassy News
Ambassadör Gui Congyou besökte Sveriges utrikesdepartements kabinettssekreterare och tog avsked
2021-09-25 02:43
 

På sistone besökte Ambassadör Gui Congyou Sveriges utrikesdepartements kabinettssekreterare Rydberg och tog avsked.

Vid besök sa Ambassadör Gui att det finns hundratal anledningar att utveckla och förbättra Kina-Sverige relation. Mellan Kina och Sverige finns det inga historiska konflikter utan bara långhistoriskt vänskap. Sverige är det första västland som bildade diplomatisk förbindelse med Kina. Även om det finns skillnader angående ideologi och politiska system, har Kina och Sverige framgångsrika erfarenheter att utveckla vänliga samarbetsrelationerna. Tillsammans har våra två länderna samma önskningar för en fred, stabil och utvecklad värld, tillsammans uppmuntrar vi multilateralism och frihandel, tillsammans drar våra två länder och folk vinster ur samarbete. Ett starkare samarbete mellan Kina och Sverige bidrar till två länderna, regionerna samt hela världen. Kina behöver att vidareutveckla sig, och kommer absolut att vidareutveckla sig. Kinas utveckling bidrar till världens fred och utveckling. Hoppas att den svenska sidan kommer att stärka sin förståelse om Kinas Kommunistiska Parti och Socialism med Kinesiska Särdrag för en Ny Era, lära sig mer om faktum i Kina och kinesiska folkets behov, vilja och önskemål ur ett fullständigt, objektivt och djupt perspektiv. Hoppas att den svenska sidan kan utesluta vissa individers hinder och avbrott, mötta i halvvägs med Kina, fokusera på samförstånd, hantera skiljaktigheter och främja vinn-vinn samarbete enligt principerna bl.a. ömsesidig respekt, jämlikhet och icke-inblandning i varandras inrikes angelägenheter.

Kabinettssekreterare Rydberg tackade Ambassadör Gui för hans ansträngningar att främja den utvecklingen av Kina-Sverige relation, och sa att två sidorna hade framgångsrika samarbetserfarenheter i handel, investering, hållbar och andra område, Sverige vill ha goda relationer med Kina. Sverige kommer att fortfarande lägga stor vikt vid relationen med Kina och hoppas att stärka bilaterala kommunikation och vidareutveckla bilaterala relationen.

Suggest To A Friend:   
Print