Den kinesiska Ambassadens talesperson talar om Gui Minhais fall
2018/06/08

Gui Minhai är en brottsling som har begått allvarliga brottsligheter i Kina. På grund av misstankarna mot Gui Minhai om olagliga verksamheter bl.a. att erbjuda statliga sekretess och hemliga information till utlandet och hota den nationella säkerheten, vidtogs kriminella tvångsåtgärder på honom av den kinesiska polisen i januari i år. Trots att Gui Minhai är en svensk medborgare, måste hans ärenden i Kina behandlas av de kinesiska myndigheterna enligt kinesiska lagar. Inga utländska parter har rätt att blanda sig i. Hoppas den svenska sidan skulle respektera rättsstatsprinciperna och Kinas rättsliga suveränitet.

Den kinesiska sidan skyddar Gui Minhais lagliga rättigheter och har bjudit in de främsta kinesiska expertläkarna för en fullständig medicinsk diagnos på honom, enligt vilken är Gui Minhai frisk både fysiskt och mentalt. Han lider inte av den ALS som många svenska media tidigare sagt han är utsatt av. Den kinesiska sidan har även enligt gällande folkrätt och kinesiska lagar handlagt den svenska sidans krav om att göra konsulära besök till Gui Minhai samt att erbjuda medicinska stöd till honom, principiellt har Kina sagt ja till dessa krav.

De diplomatiska myndigheterna i Kina och Sverige har alltid haft nära kontakter med varandra om Gui Minhais fall. Den kinesiska ambassaden i Stockholm har också gjort likadant med det svenska utrikesdepartementet. Den kinesiska sidan vill, tillsammans med den svenska sidan, utgå från ömsesidig respekt samt jämlikhet, och handlägga Gui Minhais fall lämpligt under förutsättning att ärendet behandlas enligt lag.